سایتهای مفید  
     
 
سایتهای مفید  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
  CTP  
گواهینامه‌ی بین المللی در زمینه تدریس IT است. CTP گواهینامه‌ای است که برای مدرسین کامپیوتر طراحی شده است و استانداردی جهت سنجش کیفیت آموزش در اختیار معلمان و سازمان‌های آموزشی قرار می‌دهد.
 
CTP برای چه افرادی است؟
 
CTP برنامه‌ای است که هم برای معلمان و هم برای سازمان‌ها مناسب است. این برنامه برای نشان دادن کیفیت آموزش حرفه‌ای IT طراحی شده است. گواهینامه‌ی CTP نیازی به گواهینامه‌ی پیش نیاز ندارد چراکه هریک از داوطلبان CTP باید مهارت‌های خود را در طول دوره نشان دهد.
 
این برنامه چگونه کار می‌کند؟
 
در این برنامه نیازی نیست که هر معلم برای کسب مهارت و تخصص و اخذ مدرک CTP در آزمون خاصی شرکت کرده و قبول شود، بلکه باید از طریق ثبت مهارت تدریس (Trainer Evidence Record) مدرکی ارائه کند که نشان دهد مهارت‌ها و دانش مورد نیاز این برنامه را دارا می‌باشند. این مدرک به دو بخش زیر طبقه بندی می شود :
 
۱- مدرک کتبی  ایده‌های آموزش، طرح درس، فرم‌های تحلیل و بررسی، فرم‌های ارزیابی و غیره .
 
مدرک اجرایی – ضبط یک نمونه از ارائه آموزش در کلاس ارزیابی مهارت‌های اصلی شامل ارتباطات، تدریس، پرسیدن سؤال و بازخورد. مدرک اجرای آموزش برای این برنامه بسیار مهم است زیرا هیچ روش دیگری برای مشاهده‌ی معلم در یک محیط فعال آموزشی وجود ندارد . 
 
اهداف برنامه‌ی CTP چیست؟
 
۱- ترویج بهترین تکنیک در ارائه‌ی آموزش IT 
۲- تشخیص و تأیید بهترین تکنیک از جانب معلم IT 
۳- ایجاد فرصتی برای معلمان جهت ایجاد و ارتقای مهارت آنان
 
     
 
  ثبت نام  
     
 
  دوره های در حال برگزاری