سایتهای مفید  
     
 
سایتهای مفید  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
علایم و برندهای ثبت شده  
 
شماره ثبت علامت: ۹۱۹۸۸۰   |   مالک علامت: موسسه آموزشي فرهنگي شكوه فرزانگان كوشا
 
اجزاء علامت: تصوير فانتزي كره مشبك و نيز نقش فانتزي دانش آموخته اي با دستان باز ميبباشد كه در سمت چپ طرح چهار صفحه از كتاب قرار گرفته است به رنگ لاجوردي طبق نمونه. توضيح اينكه علامت فوق، علامت انحصاري موسسه آموزشي فرهنگي شكوه فرزانگان كوشا بشماره ثبت ۵۴۵ و شناسه ملي 14008792042 بوده و انحصارا قابل استفاده براي مدارس زير مجموعه موسسه با نام مجموعه مدارس کوشا خواهد بود.
 
آگهی روزنامه رسمی