سایتهای مفید  
     
 
سایتهای مفید  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
  PROJECT PLANNING  
مدیریت پروژه ICDL Project Planning آرمان‌ها و اهداف تعیین شده در هر گروه، سازمان و ارگانی در سطح برنامه‌ریزی بلند مدت، برنامه (Plan) نامیده می‌شود که باید دارای اهداف کیفی باشد.
 
هر برنامه در سطح برنامه‌ریزی میان مدت توسط مدیریت طراز اول یا سیستم اجرایی هر سازمانی به مجموعه‌ای از پروژه‌ها (Project) تفکیک می‌شود که شامل مجموعه‌ای از تصمیمات مقطعی یا اجرایی هستند. بر این اساس، تمام افراد برای مدیریت امور خود نیازمند یادگیری مهارتی هستند که توانایی را در آن‌‌ها به وجود آورد تا در طراحی و اجرای برنامه‌ها را در آن‌ها بوجود آورد. مدیریت پروژه با دیدگاه امروزی به برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت پروژه‌هایی اطلاق می‌شود که غیر تکراری، منحصر به فرد و موقتی‌اند. به علاوه، قابل تقسیم شدن به مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی هستند که نقاط شروع و پایان تعریف شده‌ای دارند و مجموعه‌ای از منابع را در سطوح متفاوتی به‌کار می‌‌گیرند.
 
مدیریت پروژه یک برنامه‌ریزی برای بیان چگونگی تکمیل پروژه در یک بازه زمانی خاص با هزینه مشخص است که معمولاً در آن مراحل و منابع تعریف شده‌اند. برنامه آموزشی ICDL Project Planning داوطلبان را قادر می‌سازد از نرم افزارهای مدیریت پروژه برای آماده سازی برنامه‌های پروژه و کنترل آ‌ن‌ها، مانند برنامه‌ریزی و مدیریت زمان، تعیین هزینه‌ها، وظایف و منابع استفاده کنند.
     
 
  ثبت نام  
     
 
  دوره های در حال برگزاری