سایتهای مفید  
     
 
سایتهای مفید  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
  ADVANCED  
 ICDL Advanced یک برنامه‌ی سطح پیشرفته است و برای افرادی طراحی شده است که با موفقیت مهارتهای ICDL را کسب کرده‌اند و می‌خواهند مهارتهای خود را ارتقا دهند.
 
ICDL Advanced می تواند با توجه به ویژگی های برجسته و قابلیت های کاربردی مدیریتی، در میان گواهینامه‌های بنیاد ICDL سریع ترین رشد و پیشرفت را دارا باشد. ICDL Advanced ماژول‌های زیر را پوشش می‌دهد:
 
1- واژه پرداز پیشرفته Word Proccessing
2- صفحه گسترده پیشرفته Spread sheet
3- پایگاه داده پیشرفته Database
4- ارائه مطلب پیشرفته Presentation
 
هر ماژول Advanced به عنوان یک گواهینامه‌ی مستقل و مجزا طراحی شده و داوطلبان در صورت گذراندن هر ماژول به عنوان کاربر پیشرفته‌ی آن برنامه‌ی خاص‌، گواهینامه کسب خواهند کرد.
     
 
  ثبت نام  
     
 
  دوره های در حال برگزاری