سایتهای مفید  
     
 
سایتهای مفید  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
  IMAGE EDITING  
 این برنامه که توسط بنیاد ECDL معرفی شده، گواهی‌نامه‌ای است که مهارت‌های اساسی برای استفاده و ویرایش عکس‌های دیجیتالی را به داوطلب می‌دهد.
 
ECDL/ICDL Image Editing با توضیح مفاهیم بنیادی و کنار گذاشتن زبان گرافیک حرفه‌ای، مهارت‌های عملی مورد نیاز برای حداکثر بهره وری از نرم افزار و سخت افزار، عکس برداری دیجیتالی را در اختیار داوطلب قرار می‌دهد.
     
 
  ثبت نام  
     
 
  دوره های در حال برگزاری