تعدادی از آزمونهایی خود را در مرکز دیگری گذرانده ام آیا امکان اینکه آزمون های باقی مانده را در مرکز فناوری کوشا بگذرانم وجود دارد؟
بله، میتوانید برای آزمونهای باقی مانده از منوی سامانه آزمونهای وبسایت مرکز فناوری کوشا ثبت نام نمایید.
در صورت نداشتن کارت مهارت برای آزمونهای بنیاد ICDL چه مدارکی مورد نیاز است؟
کارت مهارت (Skill Card) جهت شرکت در آزمونهای بنیاد ICDL ایران ضروری بوده و میتوانید از منوی سامانه ثبت نام آزمون ها در وبسایت مرکز فناوری کوشا ضمن انتخاب نوع کارت مهارت اقدام به ثبت نام آنلاین نمایید.
پس از اتمام آزمون ها آیا امکان اخذ گواهی حضور در دوره جهت ارابه به ادارات وجود دارد؟
بله، در صورت نیاز همراه با مدرک بین المللی انگلیسی می توانید درخواست گواهی حضور به زبان فارسی نمایید تا گواهی رسمی از سوی بنیاد ICDL ایران صادر شود. برای این منظور می توانید درخواست خود را از منوی صدور گواهینامه در پورتال مرکز ثبت نمایید.
آیا امکان آشنایی با محیط و شرایط آزمون اصلی وجود دارد؟
بله، شما میتوانید در آزمونهای آزمایشی مرکز فناوری کوشا که با نرم افزار اصلی آزمون گیر بنیاد ICDL ایران انجام میشود شرکت نموده تا ضمن آشنایی با سوالات و نرم افزار آزمون گیر، مدیریت زمان خود را تقویت کنید.
 
  
1 
  
 
صفحه 1 از 1