مرکز برگزیده بنیاد ICDL
 
سایتهای مفید  
     
 
سایتهای مفید  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
 به وب سایت مرکز فناوری و برنامه ریزی مجموعه مدارس کوشا (مرکز برگزیده بنیاد ICDL ایران در سال ۱398) خوش آمدید
اخبار مرکز فناوری کوشا  
آزمون ICDL پروفایل آزمون ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲
به اطلاع متقاضیان گرامی آزمون ICDL پروفایل میرساند ثبت نام آزمون ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ در مرکز فناوری کوشا آغاز شد و در تاریخ مقرر تمامی آزمونهای مربوطه برگزار خواهند شد

آزمون ICDL پروفایل آزمون ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲
به اطلاع متقاضیان گرامی آزمون ICDL پروفایل میرساند ثبت نام آزمون ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ در مرکز فناوری کوشا آغاز شد و در تاریخ مقرر تمامی آزمونهای مربوطه برگزار خواهند شد

آزمون ICDL پروفایل آزمون ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲
به اطلاع متقاضیان گرامی آزمون ICDL پروفایل میرساند ثبت نام آزمون ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ در مرکز فناوری کوشا آغاز شد و در تاریخ مقرر تمامی آزمونهای مربوطه برگزار خواهند شد

آزمون ICDL پروفایل آزمون ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲
به اطلاع متقاضیان گرامی آزمون ICDL پروفایل میرساند ثبت نام آزمون ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ در مرکز فناوری کوشا آغاز شد و در تاریخ مقرر تمامی آزمونهای مربوطه برگزار خواهند شد

آزمون ICDL پروفایل آزمون ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲
به اطلاع متقاضیان گرامی آزمون ICDL پروفایل میرساند ثبت نام آزمون ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲ در مرکز فناوری کوشا آغاز شد و در تاریخ مقرر تمامی آزمونهای مربوطه برگزار خواهند شد
     
 
پرسشهای متداول  
تعدادی از آزمونهایی خود را در مرکز دیگری گذرانده ام آیا امکان اینکه آزمون های باقی مانده را در مرکز فناوری کوشا بگذرانم وجود دارد؟
در صورت نداشتن کارت مهارت برای آزمونهای بنیاد ICDL چه مدارکی مورد نیاز است؟
پس از اتمام آزمون ها آیا امکان اخذ گواهی حضور در دوره جهت ارابه به ادارات وجود دارد؟
آیا امکان آشنایی با محیط و شرایط آزمون اصلی وجود دارد؟
بیشتر ...
     
 
ثبت نام آزمون  
     
 
ثبت نام های فعال  
     
 
دوره های E-School  
     
 
برنامه نویسی  
     
 
شبکه و امنیت