سایتهای مفید  
     
 
سایتهای مفید  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
  دوره های ضمن خدمت  
یکی از روشهای ارتقاء سطح علمی فرهنگیان و کارکنان دولت برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت می باشد. بنیاد ICDL ایران با توجه به تجربه برگزاری آزمون های بین المللی، توانمندی اجرای برنامه های آموزش و آزمون را برابر استانداردهای آموزشی دارا می باشد و با توجه به انعقاد تفاهم نامه با مر کز آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش ، تمهیدات لازم برای اجراء برنامه های آموزشی و برگزاری آزمون دوره های ذیل را اجرایی می نماید . مرکز فناوری کوشا بعنوان مرکز فعال بنیاد از متقاضیان دوره ثبت نام می نماید .
 
بر همین اساس همکاران محترم  می توانند برابر مقررات و ضوابط مربوطه به مرکز فناوری کوشا مراجعه نموده و پس از ثبت نام آنلاین، شرکت در کلاس و آزمون ، گواهی هولوگرام دار بنیاد که مورد تائید مرکز ضمن خدمت می باشد را دریافت نمایند .
 
     
 
  ثبت نام  
     
 
  دوره های در حال برگزاری